CAIXES DE FERRAMENTES

Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques que busquen facilitar el diàleg i les relacions entre l’alumnat i les obres artístiques i els elements patrimonials continguts en Bombas Gens Centre d’Art. 

On puc usar-la? Esta caixa de ferramentes està pensada per utilitzar-se a prop o lluny de les obres. Pot obrir-se i usar-se a l’aula, en casa o al mateix centre d’art.

Què hi conté? Les FERRAMENTES per a l’alumnat, siga obra artística o espai patrimonial, que poden descarregar-se en la web i una GUIA DE RECURSOS, associada a cada fitxa de ferramentes. A més, algunes d’aquestes caixes van acompanyades per una GUIA METODOLÒGICA, amb explicacions generals i metodològiques sobre el funcionamet, referències i materials complementaris. Estos últims (Guia de recursos i Guia metodològica) estan dirigits als docents i poden sol·licitar-se gratuïtament en: reservas@bombasgens.com. 

 

Si desitgeu fer l’activitat en el propi centre d’art, per favor, poseu-vos abans en contacte amb reservas@bombasgens.com

 

SOL·LICITEU EL MATERIAL PER AL PROFESSORAT ACÍ
reservas@bombasgens.com

Caixes de ferramentes de patrimoni

Caixa de ferramentes | El celler medieval

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]

Caixa de ferramentes | El refugi antiaeri

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]