CAIXES DE FERRAMENTES

Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques que busquen facilitar el diàleg i les relacions entre l’alumnat i les obres artístiques i els elements patrimonials continguts en Bombas Gens Centre d’Art. 

On puc usar-la? Esta caixa de ferramentes està pensada per utilitzar-se a prop o lluny de les obres. Pot obrir-se i usar-se a l’aula, en casa o al mateix centre d’art.

Què hi conté? Les FERRAMENTES per a l’alumnat, siga obra artística o espai patrimonial, que poden descarregar-se en la web; una GUIA DE RECURSOS, associada a cada fitxa de ferramentes; i un quadern, GUIA METODOLÒGICA, amb explicacions generals i metodològiques sobre el funcionamet, referències i materials complementaris. Estos últims (Guia de recursos i Guia metodològica) estan dirigits als docents i poden sol·licitar-se gratuïtament en: educacio@bombasgens.com. 

 

Què puc trobar en la fitxa FERRAMENTES? 

Cada fitxa “Ferramentes” està composta per una “Activació“, amb què es vol despertar els diferents sentits abans de relacionar-se amb les obres i els espais.

A continuació, s’ofereix informació de la peça artística o de l’espai patrimonial, en la part de la fitxa amb el títol “Coneix“.

I en l’apartat “Crea/Comparteix” s’hi troben les propostes d’activitats relacionades amb cada obra/espai. Cada fitxa conté quatre propostes, cadascuna orientada des de diferents mirades o aproximacions: cos, so, imatge, paraula o arqueologia. Així, per exemple, podem trobar una proposta de relació i experiència amb una obra d’una de les exposicions a través del so, la imatge, la paraula o l’arqueologia.

 

Si desitgeu fer l’activitat en el propi centre d’art, per favor, poseu-vos abans en contacte amb educacio@bombasgens.com

 

SOL·LICITEU EL MATERIAL PER AL PROFESSORAT ACÍ
educacio@bombasgens.com

Caixes de ferramentes d’art

Caixa de ferramentes | Inma Femenía. Infralleu

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]

Caixa de ferramentes | Foliage Pagina – Botàniques

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]

Caixa de ferramentes | Façades en «Hiperespais»

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]

Caixa de ferramentes | Juan Uslé

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]

Caixes de ferramentes de patrimoni

Caixa de ferramentes | El celler medieval

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]

Caixa de ferramentes | El refugi antiaeri

CAIXA DE FERRAMENTES ESCOLARS   Què és la caixa de ferramentes?  Un kit de preguntes i pràctiques […]