Fundació Per Amor a l’Art de la Comunitat Valenciana és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informem que aquestes dades seran tractades de conformitat amb allò disposat en el Reglament (UE) 2016=679 de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD, i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel que es facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: gravació d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per donar publicitat de les mateixes en mitjans de comunicació, amb el consentiment de l’Interessat. En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat.

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existisca un interés mutu per mantindre la finalitat del tractament i, quan ja no siga necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per tal de garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

 

Comunicació de les dades: l’Interessat autoritza el tractament per a les següents categories de destinataris:

 

Drets que assisteixen a l’Interessat:

 

Dades de contacte per exercir els seus drets: Fundació Per Amor a l’Art de la Comunitat Valenciana. Avinguda Burjassot, 54-56 – 46009 València (València). Email: lopd@fpaa.es

Per a realitzar el tractament de les dades descrit, el Responsable del tractament necessita del seu consentiment explícit o el del seu representant legal. L’Interessat consent el tractament de les seues dades en els termes exposats acceptant la clàusula corresponent en el moment de la inscripció en activitats o visites guiades.