L’àrea d’educació de Bombas Gens és un espai liminar, de transformació, que pretén provocar un canvi en els assistents al centre d’art, vol fer-los passar de visitants a usuaris, dotar-los de les eines per a fruir de l’espai i les exposicions tenint en compte diferents expectatives i estimulant diferents capacitats. És un lloc per a la trobada, la recerca, el joc, la col·laboració i l’aprenentatge compartit, on caben activitats destinades a persones i col·lectius diversos, des de grups d’escolars fins a famílies passant per comunitats concretes, artistes o públic especialitzat. Un programa, per tant, entés com un marc de diàleg en expansió i contaminació contínues entre els diferents actors que componen, componem, la societat.

En este apartat s’engloben activitats que precisen una temporalitat estesa, incloem ací visites i tallers per a la comunitat escolar, grups de lectura, artistes en residència o el dispositiu de col·laboració En Marxa, un espai d’activació de pensament i pràctiques conjuntes.

EDUCACIÓ

16.10.2019

05.06.2020

ITINERARIS PER A LA COMUNITAT ESCOLAR 2019/20

LLEGIR MÉS
EDUCACIÓ

17.10.2019

30.06.2020

Grup de lectura 2019/2020

LLEGIR MÉS
EDUCACIÓ

18.10.2019

13.12.2019

(EN) PROCÉS amb Víctor del Río. Assaig d’una exposició

LLEGIR MÉS