L’àrea d’educació de Bombas Gens és un espai liminar, de transformació, que pretén provocar un canvi en els assistents al centre d’art, vol fer-los passar de visitants a usuaris, dotar-los de les eines per a fruir de l’espai i les exposicions tenint en compte diferents expectatives i estimulant diferents capacitats. És un lloc per a la trobada, la recerca, el joc, la col·laboració i l’aprenentatge compartit, on caben activitats destinades a persones i col·lectius diversos, des de grups d’escolars fins a famílies passant per comunitats concretes, artistes o públic especialitzat. Un programa, per tant, entés com un marc de diàleg en expansió i contaminació contínues entre els diferents actors que componen, componem, la societat.

No hi ha resultats per a la busca seleccionada